#1 VĐV Xuất sắc nhất năm 2019
Nguyen Tien Thanh  "Terry Nguyễn "
Total Winnings
5,788 M
Winning 2019
5,494 M
Biggest winning
1,253 M
VPOY 2019 RANK
# 1
Sự kiện tiêu điểm
Xem đầy đủ
VĐV chuyên nghiệp
Bảng xếp hạng
THÀNH TÍCH VĐV Việt Nam 2019
1 st vn Nguyen Nam Duong 4,353 M
2 nd vn Le Ngoc Khanh 4,064 M
3 rd vn Hoa Thinh Nguyen 3,696 M
4 th vn Nguyen Tien Thanh "Terry Nguyễn " 3,290 M
5 th vn Dung Van Nguyen 'God' 3,286 M
6 th vn Huu Dung Nguyen 3,048 M
7 th vn Tan Dung Huynh 2,799 M
8 th ca Hong Kong Nguyen 2,738 M
9 th no Kjell Ove Dyb 2,426 M
10 th vn Ngoc Anh Cao 2,273 M
Foreigner Player WINNINGS 2019
1 st fr Vincent Chauve 6,202 M
2 nd nz Hamish Crawshaw 3,783 M
3 rd hk Wayne Heung 3,637 M
4 th kr Jeonggyu Cho 2,905 M
5 th ph David Erquiaga 2,689 M
6 th my Lee Wai Kiat 2,680 M
7 th nz Oliver Helm 2,572 M
8 th tw Jack En Ching Wu 2,547 M
9 th kr Yohwan Lim 2,486 M
10 th in Abhinav Iyer 2,424 M
VẬN ĐỘNG VIÊN CỦA NĂM
VĐV Việt Nam 2019
VĐV Nước Ngoài 2019
1 st fr Vincent Chauve 3323
2 nd kr Jeonggyu Cho 2302
3 rd tw Jack En Ching Wu 1826
4 th ph David Erquiaga 1756
5 th kr Soo Jo Kim 1704
6 th in Akshay Nasa 1700
7 th nz Oliver Helm 1560
8 th hk Wayne Heung 1490
9 th kr Lee Seok Young 1452
10 th cn Zhou Yong 1440
News/Strategy/Videos
13/01/2020
15/06/2021
15/06/2021
Đối tác