VICTORIOUS POKER CLUB

Địa chỉ: 189 Cong Quynh, District 1, Ho Chi Minh, Viet Nam

Số điện thoại: 028 6653 8588 - 0931 995 877

Mô tả:
Các giải đấu đã tổ chức
Date Tournament Guaranteed Note
08/08/2019 My Buyin Challenge 4 0M Duy Ho
12/09/2019 My Buyin Challenge 5 0M Phan Anh Khiem
27/06/2019 My Buyin Challenge 3 0M Nam PC
02/05/2019 My Buyin Challenge 2 0M Antoin Ky Phan
24/10/2019 Victorious Championship Series 0M GTD 1.200M - Buyin 4M
28/03/2019 My Buyin Challenge 1 0M Little Fish
01/10/2019 Victorious DeepStack Daily October 0M Daily Tournament on 12:00
04/10/2019 Vic DeepStack 4/10
Victorious DeepStack Daily October
0M Hồng Nhựt
03/10/2019 Vic DeepStack 3/10
Victorious DeepStack Daily October
0M Anh Lưu
01/10/2019 Vic DeepStack 1/10
Victorious DeepStack Daily October
0M Thành An
26/09/2019 Victorious September Cup 0M Phan Trọng Linh
01/09/2019 Victorious DeepStack Daily Sep 2019 0M Daily Tournament on 12:00
07/11/2019 Victorious Novenmber Cup 0M GTD 500M - Buyin 2M
01/11/2019 Victorious DeepStack Daily November 0M Daily Tournament on 12:00
28/11/2019 Victorious November League 2019 0M The Anh Nguyen
12/12/2019 Victorious Merry Christmas 2019 0M GTD 500M - Buyin 2M
01/12/2019 Victorious DeepStack Daily December 0M DeepStack on 12:00
26/12/2019 Victorious December Cup 2019 0M GTD 800M - Buyin 3,3M
09/01/2020 Victorious January Cup 2020 0M GTD 500M - Buyin 2M
01/01/2020 Victorious Daily Tournament January 2020 0M FreeRoll Daily - 10:00 DeepStack Daily - 12:00 Satellite - 17:00
06/02/2020 Victorious Happy Lunar New Year 0M GTD 800M- Buyin 3,3M; 30'/40'
03/07/2020 Deepstack 03/07
Victorious Daily July 2020
0M Trung Nguyen
01/07/2020 Super Deepstack 01/07
Victorious Daily July 2020
0M Taras Mashevskyi
02/07/2020 Deepstack 02/07
Victorious Daily July 2020
0M Dau Ngoc Duong Linh
04/07/2020 Saturday Million 04/07
Victorious Daily July 2020
0M Dũng Quốc Nguyễn
16/09/2020 Victorious Daily September 0M FreeRoll Daily-10:00; DeepStack Daily-12:00; Satellite-17:00
01/10/2020 Victorious Championship Series 0M GTD 1 Billion Buyin 4M
01/10/2020 Victorious Daily October 0M FreeRoll Daily-10:00; DeepStack Daily-12:00; Satellite-17:00
08/10/2020 Deepstack
Victorious Daily September
0M Byran Trương Vỹ
30/09/2020 Supper Deepstack
Victorious Daily September
0M Phạm Văn Bình
13/10/2020 Deepstack
Victorious Daily September
0M Xuân Cường
10/10/2020 Deepstack
Victorious Daily September
0M NuNa
15/10/2020 Deepstack
Victorious Daily September
0M Ms. Như
09/10/2020 Deepstack
Victorious Daily September
0M No Name
12/10/2020 Deepstack
Victorious Daily September
0M Ngọc Tiến
16/10/2020 Victorious Freaky Friday
Victorious Daily September
0M Quang Huy
11/10/2020 Victorious Sunday Million
Victorious Daily September
0M Trần Thành Hiệp
14/10/2020 Victorious Monster Millions
Victorious Daily September
0M Dương Trung Hiếu HN
Đối tác