LOYAL POKER CLUB

Địa chỉ: D2, Giang Vo, Ba Dinh District , Ha Noi, Viet Nam

Số điện thoại: 024 3835 3388

Mô tả:
Các giải đấu đã tổ chức
Date Tournament Guaranteed Note
06/08/2019 APL Ha Noi 2019 0M Sam Beesley - England
11/08/2019 APL HN KO Bounty 1
APL Ha Noi 2019
0M Quang Vu
14/10/2019 Loyal Weekly 14-20 October 0M Weekly Tournament on 12:10
21/10/2019 Loyal Championships Series 0M GTD 2B, Buyin 11M
28/10/2019 Loyal Weekly Tournaments 28/10 - 3/11 0M Weekly Tournament on 12:10
04/11/2019 Loyal Weekly Tournaments 4- 10 November 0M Daily Tournament on 12:10
11/11/2019 Loyal Weekly Tournament 11-17 Nov 0M Daily Tournament From 10:10 am
18/11/2019 Loyal Weekly Tournament 18 - 24 Nov 0M Daily Tournament From 10:10 am
28/11/2019 Loyal Hsop/Winter Championship 2019 - 1/12 0M Tran Nam Trung
02/12/2019 Loyal Weekly Tournament 2-8 December 0M APL Da Nang satellite on 16:00
09/12/2019 Loyal Weekly Tournament 9-15 December 0M High Roller Daily on 17:00
16/12/2019 Loyal Weekly Tournament 16-22 December 0M Daily High Roller on 17:00
26/12/2019 Loyal Year End Championship 0M GTD 1,000M - Buyin 6.6M
02/01/2020 Loyal New Year Weekly 02-05 Jan 0M DeepStack on 15:55 Thursday- Friday Saturday and Sunday Deepstack GTD 150M High Roller on 19:40
23/12/2019 Loyal Weekly Tournament 23-29 December 0M High Roller Daily on 17:00
06/01/2020 Loyal Weekly Schedule 6-12 Jan 2020 0M DeepStack on 12:00 High Roller on 17:00 Super DeepStack GTD 400M Saturday- Sunday
11/01/2020 Loyal DeepStack 11-12 Jan 2020 0M GTD 400M - Buyin 3M
13/01/2020 Loyal Weekly Tournament13-19 Jan 2020 0M DeepStack on 10:10 High Roller on 17:00 Saturday Special : GTD 300M-Buyin 2,4M
18/01/2020 Loyal Saturday DeepStack Special 18 Jan 0M GTD 300M - Buyin 2,4M On 12:00 30' - 40.000 Stack
06/01/2020 Loyal Weekly 6-12 Jan 2020 0M DeepStack on 12:00 High Roller on 17:00 Super DeepStack GTD 400M Saturday- Sunday
03/02/2020 Loyal Weekly Tournament 3-9 Feb 0M DeepStack - 10:00; DeepStack Turbo -14:00; Satellite - 17:30
10/02/2020 Loyal Spring Championships 0M Satellite- 10:10 ; WarmUp GTD 500M- Buyin 2.2M; Main Event GTD 1,200M- Buyin 6.3M; DeepStack GTD 300M - Buyin 3M
17/02/2020 Loyal Weekly Tournament 17-23 Feb 0M Midday DeepStack - 10:10 DeepStack Turbo -14:00; Bounty - 18:00
24/02/2020 Loyal Weekly Tournament 24/2-1/3 0M Midday DeepStack-10:10; DeepStack Turbo-14:00; High Roller-17:30; Bounty-18:00
29/02/2020 Loyal Saturday DeepStack Special 0M GTD 400M; Buyin 2.4M
30/05/2020 Happy Birth Day – 30/05
Loyal Tournaments May 2020
0M Phạm Hồng Minh
23/05/2020 Saturday Deepstack Special – 23/05
Loyal Tournaments May 2020
0M Lê Hương Ly
06/06/2020 Saturday Deepstack Special – 06/06
Loyal Tournaments June,2020
0M Lê Anh Minh
13/06/2020 Saturday Deepstack Special – 13/06
Loyal Tournaments June,2020
0M Đào Minh Phú
20/06/2020 Saturday Deepstack Special – 20/06
Loyal Tournaments June,2020
0M Lê Sơn
01/05/2020 Loyal Tournaments May 2020 0M All Daily Touney of May
01/06/2020 Loyal Tournaments June,2020 0M All Touney of June
29/06/2020 VSOP Championships 0M GTD 4 Billion Loyal Poker Club Ha Noi
04/07/2020 Saturday Deepstack Special
VSOP Championships
0M Kiều Thanh Toản
02/07/2020 High Roller Event 2
VSOP Championships
0M Nguyễn Quý Bằng
06/07/2020 Loyal Tournaments July,2020 0M Midday Deepstack Daily 10:10 Saturday Super DeepStack 11:30
11/07/2020 Saturday Deepstack Special 11/07
Loyal Tournaments July,2020
0M Tony Khoang
19/09/2020 Soft Opening Grand Loyal Ha Noi 0M GTD 500M ; Buyin 3,3M Grand Loyal Ha Noi.
01/10/2020 Grand Opening 0M GTD 3 Billion , Buyin 16.5 M Grand Loyal
14/11/2020 VietNam Series Of Poker II 0M ME GTD 3 Billion - 1st 1 Billion Grand Loyal Poker Ha Noi
Đối tác