Câu hỏi thường gặp 1

Kết quả thi đấu của tôi bị thiếu, hoặc nhầm cho VDV khác, làm sao để tôi bổ sung chỉnh sửa những kết quả đó lên PokerStreams?

Bước 1: Bạn đăng ký tài khoản với PokerStreams.net

Bước 2: Dùng email đăng ký tài khoản để gửi email cho chúng tôi với tiêu đề :

"Bổ sung/nhầm kết quả thi đấu cho VDV tên..."

Sau khi xác nhận, chúng tôi sẽ  chỉnh sửa nội dung yêu cầu của bạn lên PokerStreams.net

Các bạn yên tâm rằng tất cả thông tin hay email của các VDV đều được chúng tôi bảo mật tuyệt đối.

Cảm ơn!

Tôi là người chơi,  Làm sao để đưa hình ảnh, thông tin, mạng XH lên Profile của tôi trên web?

Bước 1: Bạn đăng ký tài khoản với PokerStreams.net

Bước 2: Dùng email đăng ký tài khoản để gửi email cho chúng tôi với tiêu đề :

"Update thông tin... hình ảnh cho VDV tên: ..."

Sau khi xác nhận, chúng tôi sẽ  chỉnh sửa nội dung yêu cầu của bạn lên PokerStreams.net

Các bạn yên tâm rằng tất cả thông tin hay email của các VDV đều được chúng tôi bảo mật tuyệt đối.

Cảm ơn!

Câu hỏi thường gặp 2

Sự kiện như thế nào mới được đưa kết quả lên PokerStreams.net?

Chúng tôi chấp nhận tất cả những giải đấu chính thức diễn ra trong  một sự kiện quốc tế,  cùng với những giải đấu định kỳ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng của các CLB trong nước nhưng mức buyin tối thiểu phải từ 1M trở lên.

Tôi là đơn vị tổ chức giải, Làm sao để cập nhật kết quả lên Pokerstreams ?

Tất cả kết quả được đăng lên là hoàn toàn miễn phí, chúng tôi chỉ yêu cầu bạn gửi đầy đủ tên những VDV ITM đồng thời đưa càng nhiều thông tin về giải đấu càng tốt ( Ngày thi đấu, số Entries, Buyin ...)

Bước 1: Bạn đăng ký tài khoản cho Đơn Vị tổ chức của bạn với PokerStreams.

Bước 2: Dùng email đăng ký tài khoản để gửi email cho chúng tôi với tiêu đề :

"Cập nhật kết quả thi đấu cho giải đấu:..."

Sau khi xác nhận, chúng tôi sẽ  đưa kết quả thi đấu của Giải Đấu lên  PokerStreams.net

Các bạn yên tâm rằng tất cả thông tin hay email của các VDV, BTC đều được chúng tôi bảo mật tuyệt đối.

Cảm ơn!

Đối tác