Kjell Ove Dyb

Quốc tịch: Kjell Ove Dyb

Thành phố: Hồ Chí Minh

Kjell Ove Dyb Kjell Ove Dyb

Xếp hạng Việt Nam

# 15

Xếp hạng Hồ Chí Minh

# 8

Total Winnings
2,774M
WINNING 2019
2,445M
BIGGEST WINNING
1,637M
VPOY 2019 RANK
# 34

TIỂU SỬ

Thành tích thi đấu
Date Tournament Place/Entries Buy in Prize VPOY POINTS
10/01/2020 APT Kick Off Event
APT Viet Nam Kick Off 2020
14/107 11.0M 19M 15
17/12/2019 APL Da Nang Bounty KO
APL Da Nang December 2019
11/135 11.0M 26M 15
12/12/2019 APL Da Nang Kick Off
APL Da Nang December 2019
37/305 11.0M 16M 8
15/11/2019 APT WeLoveSport Deep Stack Turbo
APT HCM November 2019
6/57 6.6M 19M 80
06/11/2019 APT Monster Stack
APT HCM November 2019
10/116 11.0M 24M 15
04/10/2019 APL Kick Off
APL HCM October 2019
1/275 6.6M 408M 480
09/09/2019 WPT VN High Roller 2 Day Event
WPT VietNam September 2019
2/137 77.0M 1,637M 500
05/09/2019 WPT VN Bounty
WPT VietNam September 2019
6/137 6.3M 36M 80
03/09/2019 WPT VN DeepStack Hyper Turbo
WPT VietNam September 2019
7/57 8.8M 20M 60
19/05/2019 APL VietNam Massive Stack
APL Ho Chi Minh May 2019
5/108 10.0M 59M 125
16/05/2019 APL VietNam High Roller
APL Ho Chi Minh May 2019
21/197 30.0M 70M 24
09/05/2019 APL VietNam Kick Off
APL Ho Chi Minh May 2019
38/359 6.0M 10M 6
02/05/2019 My Buyin Main Event
My Buyin Challenge 2
24/345 4.0M 9M 12
28/03/2019 My Buyin Main Event
My Buyin Challenge 1
18/396 4.0M 12M 18
24/03/2019 WPT VN Superstack Turbo
WPT VietNam March 2019
10/81 5.5M 12M 12
17/03/2019 WPT VN Bounty
WPT VietNam March 2019
20/178 6.6M 9M 16
14/03/2019 WPT VN Kickoff
WPT VietNam March 2019
49/595 10.0M 21M 8
20/02/2019 Pro Championship Main Event
Pro Championships February
16/294 3.3M 14M 14
18/01/2019 APT No Limit Hold'em
APT Kickoff Viet Nam January 2019
13/97 8.8M 14M 12
17/01/2019 APT Super Deep Stack Turbo
APT Kickoff Viet Nam January 2019
14/106 6.6M 11M 12
18/11/2018 APL Vietnam Main Event
APL Vietnam HCM November 2018
50/587 16.5M 29M 12
16/11/2018 APL Vietnam Top Gun (Winner Takes All)
APL Vietnam HCM November 2018
1/16 7.7M 109M 0
06/10/2018 APT Main Event
APT Vietnam October 2018
68/498 22.0M 33M 6
26/09/2018 WPT VN Welcome Event
WPT VietNam September 2018
12/137 7.7M 23M 12
26/05/2018 APL Vietnam KO Bounty 1
APL Viet Nam HCM May 2018
2/122 3.4M 66M 150
25/05/2018 APL Vietnam No Limit Hold'em
APL Viet Nam HCM May 2018
1/21 5.5M 51M 0
22/05/2018 APL Vietnam Main Event
APL Viet Nam HCM May 2018
90/864 11.0M 18M 12
Đối tác