Nguyen Thanh Binh

Quốc tịch: Nguyen Thanh Binh Việt Nam

Thành phố: Hà Nội

Nguyen Thanh Binh Nguyen Thanh Binh

Xếp hạng Việt Nam

# 18

Xếp hạng Hà Nội

# 7

Total Winnings
2,360M
WINNING 2019
2,360M
BIGGEST WINNING
1,778M
VPOY 2019 RANK
# 25

TIỂU SỬ

Thành tích thi đấu
Date Tournament Place/Entries Buy in Prize VPOY POINTS
14/07/2020 K.O Bounty 5M5 (2M per Bounty)
Corona Poker Championship
2/14 5.5M 18M 0
23/05/2020 Saturday Deepstack Special – 23/05
Loyal Tournaments May 2020
14/117 3.0M 6M 9
21/01/2020 APT Championships Event
APT Viet Nam Kick Off 2020
7/160 38.5M 238M 240
01/12/2019 Loyal Hsop/Winter Championship 2019 - 1/12
Loyal Hsop/Winter Championship 2019 - 1/12
2/167 5.5M 177M 400
01/11/2019 Loyal Friday Deepstack - 1/11
Loyal Weekly Tournaments 28/10 - 3/11
4/83 1.5M 10M 60
31/10/2019 Loyal Thusday Deepstack
Loyal Weekly Tournaments 28/10 - 3/11
9/78 2.1M 4M 10
27/10/2019 Loyal Deepstack Event
Loyal Championships Series
9/93 5.5M 13M 20
15/10/2019 Loyal Tuesday DeepStack Special
Loyal Weekly 14-20 October
4/78 1.5M 11M 60
05/09/2019 WPT VN Super High Roller
WPT VietNam September 2019
1/37 107.0M 1,778M 720
09/08/2019 APL HN Main Event
APL Ha Noi 2019
20/503 16.5M 67M 48
17/05/2019 APL VietNam Super DeepStack
APL Ho Chi Minh May 2019
8/88 8.0M 33M 40
20/02/2019 Pro Championship Main Event
Pro Championships February
27/294 3.3M 7M 9
Đối tác