Julien Trần

Quốc tịch: Julien Trần Việt Nam

Thành phố: Hồ Chí Minh

Julien Trần Julien Trần

Xếp hạng Việt Nam

# 18

Xếp hạng Hồ Chí Minh

# 9

Total Winnings
2,505M
WINNING 2019
1,935M
BIGGEST WINNING
950M
VPOY 2019 RANK
# 22

TIỂU SỬ

Thành tích thi đấu
Date Tournament Place/Entries Buy in Prize VPOY POINTS
25/09/2020 Super High Roller
Nha Trang Championships
1/14 105.0M 950M 720
19/07/2020 Short Deck 8M8
Corona Poker Championship
3/11 8.8M 17M 0
16/07/2020 Main Event 16M5
Corona Poker Championship
16/153 16.5M 34M 36
16/07/2020 High Roller 33M
Corona Poker Championship
1/31 33.0M 370M 480
14/07/2020 Monster Stack 6M6
Corona Poker Championship
6/49 6.6M 17M 80
14/07/2020 K.O Bounty 5M5 (2M per Bounty)
Corona Poker Championship
1/14 5.5M 42M 0
08/10/2019 APL Deep Stack
APL HCM October 2019
4/45 8.8M 35M 0
07/10/2019 APL Main Event
APL HCM October 2019
29/365 16.5M 34M 9
06/10/2019 APL DeepStack Turbo
APL HCM October 2019
4/52 7.7M 33M 120
15/08/2019 ProCup August 2019
Pro Cup August 2019
3/170 3.3M 60M 180
12/05/2019 APL VietNam Main Event
APL Ho Chi Minh May 2019
40/623 15.0M 40M 12
11/05/2019 APL VietNam Deepstack turbo
APL Ho Chi Minh May 2019
1/29 6.0M 73M 0
12/01/2019 APT Single Day Event 2 (Shot Clock)
APT Kickoff Viet Nam January 2019
15/105 6.6M 9M 12
11/01/2019 APT Single Day Event 1 (Shot Clock)
APT Kickoff Viet Nam January 2019
8/93 6.6M 18M 40
20/11/2018 APL Vietnam No Limit Hold'em 3
APL Vietnam HCM November 2018
2/67 6.6M 78M 200
17/11/2018 APL Vietnam No Limit Holdem
APL Vietnam HCM November 2018
2/80 7.7M 106M 200
11/10/2018 APT CoinPoker High Rollers Single Day (Shot Clock)
APT Vietnam October 2018
5/42 43.0M 128M 200
07/10/2018 APT Single Day Event 1
APT Vietnam October 2018
4/119 5.5M 46M 120
05/10/2018 APT Monster Stack
APT Vietnam October 2018
31/194 11.0M 15M 4
26/09/2018 WPT VN Welcome Event
WPT VietNam September 2018
6/137 7.7M 38M 80
13/07/2018 APT Main Event
APT Vietnam Ho Chi Minh July 2018
30/499 22.0M 62M 9
04/06/2018 APL Vietnam Freeroll
APL Viet Nam HCM May 2018
10/103 0.0M 4M 0
01/06/2018 APL Vietnam High Roller
APL Viet Nam HCM May 2018
8/170 27.5M 137M 90
23/01/2018 APT Main Event
APT VietNam January 2018
17/664 16.5M 103M 72
22/01/2018 APT Event #5
APT VietNam January 2018
11/168 11.0M 36M 22
21/01/2018 APT Head Hunter Bounty
APT VietNam January 2018
13/130 4.4M 8M 9
19/01/2018 APT Welcome Event
APT VietNam January 2018
15/183 4.4M 11M 14
Đối tác