Phan Trọng Linh

Quốc tịch: Phan Trọng Linh Việt Nam

Thành phố: Hồ Chí Minh

Phan Trọng Linh Phan Trọng Linh

Xếp hạng Việt Nam

# 126

Xếp hạng Hồ Chí Minh

# 60

Total Winnings
506M
WINNING 2019
447M
BIGGEST WINNING
230M
VPOY 2019 RANK
# 107

TIỂU SỬ

view 92

Thành tích thi đấu
Date Tournament Place/Entries Buy in Prize VPOY POINTS
17/11/2020 Monster stack
VietNam Series Of Poker II
11/140 6.0M 17M 12
14/10/2020 Victorious Monster Millions
Victorious Daily September
9/61 58.0M 8M 50
30/09/2020 Supper Deepstack
Victorious Daily September
3/0 0.0M 18M 0
09/02/2020 Vic Happy Lunar New Year 9/2
Victorious Happy Lunar New Year
15/290 3.3M 9M 18
01/02/2020 Vic Saturday Million 1/2
Victorious Daily February 2020
4/88 2.0M 16M 60
18/01/2020 Vic Deepstack 18/1
Victorious Daily Tournament January 2020
5/103 2.0M 14M 50
17/01/2020 Vic Deepstack 17/1
Victorious Daily Tournament January 2020
7/111 1.0M 5M 30
03/01/2020 Vic Deepstack 3/1
Victorious Daily Tournament January 2020
1/144 1.0M 32M 120
07/10/2019 Vic DeepStack 7/10
Victorious DeepStack Daily October
8/80 1.0M 3M 20
26/09/2019 Victorious September Cup
Victorious September Cup
1/326 3.3M 230M 360
15/08/2019 ProCup August 2019
Pro Cup August 2019
11/170 3.3M 9M 14
11/05/2019 APL VietNam Deepstack turbo
APL Ho Chi Minh May 2019
2/29 6.0M 44M 0
09/05/2019 APL VietNam Kick Off
APL Ho Chi Minh May 2019
10/359 6.0M 25M 36
02/05/2019 My Buyin Main Event
My Buyin Challenge 2
16/345 4.0M 10M 18
15/11/2018 APL Vietnam DSO Main Event
APL Vietnam HCM November 2018
6/154 9.9M 47M 120
22/05/2018 APL Vietnam Main Event
APL Viet Nam HCM May 2018
85/864 11.0M 20M 12
Đối tác