Nam Le Hoai

Quốc tịch: Nam Le Hoai Việt Nam

Thành phố: Hồ Chí Minh

Nam Le Hoai Nam Le Hoai

Xếp hạng Việt Nam

# 232

Xếp hạng Hồ Chí Minh

# 110

Total Winnings
263M
WINNING 2019
56M
BIGGEST WINNING
76M
VPOY 2019 RANK
# 900

TIỂU SỬ

Thành tích thi đấu
Date Tournament Place/Entries Buy in Prize VPOY POINTS
02/07/2020 Main event VSOP
VSOP Championships
48/390 8.0M 14M 6
04/10/2019 APL Kick Off
APL HCM October 2019
34/275 6.6M 10M 4
14/03/2019 WPT VN Kickoff
WPT VietNam March 2019
25/595 10.0M 33M 30
16/07/2018 APT NLH Single Day Event 1
APT Vietnam Ho Chi Minh July 2018
3/154 5.5M 76M 240
11/07/2018 APT Monster Stack
APT Vietnam Ho Chi Minh July 2018
5/123 11.0M 74M 125
21/01/2018 APT Head Hunter Bounty
APT VietNam January 2018
2/130 4.4M 57M 150
Đối tác