Huu Dung Nguyen

Quốc tịch: Huu Dung Nguyen Việt Nam

Thành phố: Hà Nội

Huu Dung Nguyen Huu Dung Nguyen

Xếp hạng Việt Nam

# 5

Xếp hạng Hà Nội

# 3

Total Winnings
5,690M
WINNING 2019
4,937M
BIGGEST WINNING
1,100M
VPOY 2019 RANK
# 18

TIỂU SỬ

Thành tích thi đấu
Date Tournament Place/Entries Buy in Prize VPOY POINTS
08/01/2021 Super High Roller
Pearl Island Poker Tour
2/31 106.0M 722M 600
10/09/2020 Main Event 16M5
Corona Poker Championship
6/60 1,163.5M 50M 240
19/07/2020 Super High Roller 220M (~10000 US$)
Corona Poker Championship
2/18 220.0M 1,100M 600
02/07/2020 Main event VSOP
VSOP Championships
28/390 8.0M 17M 6
18/12/2019 APL Da Nang High Roller
APL Da Nang December 2019
3/119 43.0M 503M 320
10/08/2019 APL HN Deepstack Turbo
APL Ha Noi 2019
3/52 5.5M 34M 160
09/08/2019 APL HN Kick Off
APL Ha Noi 2019
17/562 6.6M 28M 48
09/08/2019 APL HN Main Event
APL Ha Noi 2019
33/503 16.5M 41M 12
23/05/2019 Super High Roller 220M (~10000 US$)
2/0 0.0M 1,100M 0
23/05/2019 Super High Roller 220M (~10000 US$)
2/0 0.0M 1,100M 0
23/05/2019 Main Event 16M5
6/0 0.0M 50M 0
19/05/2019 APL VietNam Massive Stack
APL Ho Chi Minh May 2019
11/108 10.0M 28M 15
10/01/2019 APT Main Event
APT Kickoff Viet Nam January 2019
11/576 22.0M 164M 54
18/11/2018 APL Vietnam Main Event
APL Vietnam HCM November 2018
28/587 16.5M 44M 12
10/10/2018 APT CoinPoker High Rollers
APT Vietnam October 2018
15/104 54.0M 89M 30
06/10/2018 APT Main Event
APT Vietnam October 2018
24/498 22.0M 72M 24
05/10/2018 APT Special Event CoinPoker Super High Rollers
APT Vietnam October 2018
3/33 107.5M 485M 480
11/07/2018 APT Monster Stack
APT Vietnam Ho Chi Minh July 2018
17/123 11.0M 17M 15
26/05/2018 APL Vietnam KO Bounty 1
APL Viet Nam HCM May 2018
12/122 3.4M 7M 9
22/05/2018 APL Vietnam Main Event
APL Viet Nam HCM May 2018
31/864 11.0M 38M 12
Đối tác