Tan Dung Huynh

Quốc tịch: Tan Dung Huynh Việt Nam

Thành phố: Hồ Chí Minh

Tan Dung Huynh Tan Dung Huynh

Xếp hạng Việt Nam

# 8

Xếp hạng Hồ Chí Minh

# 4

Total Winnings
4,143M
WINNING 2019
2,799M
BIGGEST WINNING
2,468M
VPOY 2019 RANK
# 20

TIỂU SỬ

Thành tích thi đấu
Date Tournament Place/Entries Buy in Prize VPOY POINTS
15/12/2019 Victorious Merry Christmas 2019
Victorious Merry Christmas 2019
6/428 2.0M 32M 120
15/11/2019 APT WeLoveSport Deep Stack Turbo
APT HCM November 2019
1/57 6.6M 98M 240
07/10/2019 APL Main Event
APL HCM October 2019
36/365 16.5M 34M 9
05/09/2019 WPT VietNam Main Event
WPT VietNam September 2019
2/373 55.0M 2,468M 1000
12/07/2019 APT WeLoveSport Deepstack Turbo
APT Vietnam July 2019
3/51 6.6M 42M 160
28/03/2019 My Buyin Main Event
My Buyin Challenge 1
4/396 4.0M 92M 180
17/03/2019 WPT VN Bounty
WPT VietNam March 2019
5/178 6.6M 33M 200
19/07/2018 APT Deep Stack Hyper Turbo 1
APT Vietnam Ho Chi Minh July 2018
2/104 3.3M 51M 150
13/07/2018 APT Main Event
APT Vietnam Ho Chi Minh July 2018
59/499 22.0M 39M 9
12/07/2018 APT High Roller
APT Vietnam Ho Chi Minh July 2018
1/28 107.5M 1,148M 720
01/06/2018 APL Vietnam High Roller
APL Viet Nam HCM May 2018
16/170 27.5M 52M 27
22/05/2018 APL Vietnam Main Event
APL Viet Nam HCM May 2018
35/864 11.0M 38M 12
20/01/2018 APT Main Event Warm Up
APT VietNam January 2018
20/176 7.7M 16M 16
Đối tác