Soo Jo Kim

Quốc tịch: Soo Jo Kim

Thành phố:

Soo Jo Kim Soo Jo Kim

Xếp hạng Việt Nam

(Đang cập nhật)

Xếp hạng

(Đang cập nhật)

Total Winnings
4,780M
WINNING 2019
2,633M
BIGGEST WINNING
1,135M
VPOY 2019 RANK
# 5

TIỂU SỬ

Thành tích thi đấu
Date Tournament Place/Entries Buy in Prize VPOY POINTS
21/01/2020 APT High Rollers Single Day Event 23
APT Viet Nam Kick Off 2020
3/29 40.0M 263M 320
21/01/2020 APT Championships Event
APT Viet Nam Kick Off 2020
10/160 38.5M 135M 48
15/01/2020 APT High Rollers Single Day Event 8
APT Viet Nam Kick Off 2020
2/9 43.0M 93M 0
14/01/2020 APT No Limit Hold'em Event 6
APT Viet Nam Kick Off 2020
3/45 9.9M 57M 0
18/12/2019 APL Da Nang High Roller
APL Da Nang December 2019
7/119 43.0M 176M 120
14/12/2019 APL Da Nang Main Event
APL Da Nang December 2019
34/525 20.0M 57M 12
16/11/2019 APT High Rollers Day
APT HCM November 2019
1/18 65.0M 400M 600
12/11/2019 APT High Rollers Single Day
APT HCM November 2019
5/38 43.0M 114M 200
07/11/2019 APT HCM 2019 Main Event
APT HCM November 2019
42/436 22.0M 44M 9
14/10/2019 APL Super DeepStack
APL HCM October 2019
6/98 11.0M 44M 100
11/10/2019 APL NLH Turbo 2
APL HCM October 2019
1/49 6.6M 106M 0
07/10/2019 APL Main Event
APL HCM October 2019
31/365 16.5M 34M 9
16/08/2019 APL HN High Roller 4
APL Ha Noi 2019
6/118 43.0M 201M 160
10/08/2019 APL HN High Roller 1
APL Ha Noi 2019
2/44 27.0M 267M 300
09/08/2019 APL HN Main Event
APL Ha Noi 2019
29/503 16.5M 41M 12
04/07/2019 APT Main Event
APT Vietnam July 2019
31/458 22.0M 55M 6
03/07/2019 APT High Roller
APT Vietnam July 2019
2/10 54.0M 151M 0
09/05/2019 APL VietNam Kick Off
APL Ho Chi Minh May 2019
20/359 6.0M 18M 24
22/03/2019 WPT VN High Roller
WPT VietNam March 2019
9/173 50.0M 227M 75
10/01/2019 APT Main Event
APT Kickoff Viet Nam January 2019
46/576 22.0M 46M 9
09/01/2019 APT Monster Stack 1
APT Kickoff Viet Nam January 2019
9/174 11.0M 40M 50
18/11/2018 APL Vietnam Main Event
APL Vietnam HCM November 2018
2/587 16.5M 1,135M 1200
01/10/2018 WPT VN High Roller
WPT VietNam September 2018
9/224 44.0M 207M 80
28/09/2018 WPT VN Main Event
WPT VietNam September 2018
65/679 22.0M 40M 9
27/09/2018 WPT VN Ho Chi Minh Cup
WPT VietNam September 2018
15/207 5.5M 18M 18
12/07/2018 APT High Roller
APT Vietnam Ho Chi Minh July 2018
3/28 107.5M 418M 480
04/06/2018 APL Vietnam Turbo 3
APL Viet Nam HCM May 2018
5/36 4.4M 14M 0
01/06/2018 APL Vietnam High Roller
APL Viet Nam HCM May 2018
21/170 27.5M 46M 18
28/05/2018 APL Vietnam Super Deep Stack Turbo
APL Viet Nam HCM May 2018
9/103 4.4M 11M 15
26/05/2018 APL Vietnam Deep Stack
APL Viet Nam HCM May 2018
3/120 6.6M 109M 160
25/05/2018 APL Vietnam No Limit Hold'em
APL Viet Nam HCM May 2018
2/21 5.5M 31M 0
22/05/2018 APL Vietnam Main Event
APL Viet Nam HCM May 2018
19/864 11.0M 65M 50
28/01/2018 APT 6 Handed Turbo w/ Antes
APT VietNam January 2018
9/77 4.4M 10M 15
23/01/2018 APT Main Event
APT VietNam January 2018
19/664 16.5M 89M 48
19/01/2018 APT Ante Up for Charity
APT VietNam January 2018
2/46 3.0M 19M 0
Đối tác