Hoa Thinh Nguyen

Quốc tịch: Hoa Thinh Nguyen Việt Nam

Thành phố: Hồ Chí Minh

Hoa Thinh Nguyen Hoa Thinh Nguyen

Xếp hạng Việt Nam

# 2

Xếp hạng Hồ Chí Minh

# 1

Total Winnings
5,972M
WINNING 2019
5,544M
BIGGEST WINNING
1,800M
VPOY 2019 RANK
# 88

TIỂU SỬ

Thành tích thi đấu
Date Tournament Place/Entries Buy in Prize VPOY POINTS
19/07/2020 Super High Roller 220M (~10000 US$)
Corona Poker Championship
1/18 220.0M 1,800M 720
02/07/2020 High Roller Event 2
VSOP Championships
2/18 11.0M 49M 0
23/05/2019 Super High Roller 220M (~10000 US$)
1/0 0.0M 1,800M 0
23/05/2019 Super High Roller 220M (~10000 US$)
1/0 0.0M 1,800M 0
11/01/2019 APT High Rollers Single Day
APT Kickoff Viet Nam January 2019
6/42 43.0M 96M 160
22/11/2018 APL Vietnam High Roller
APL Vietnam HCM November 2018
8/141 33.0M 130M 80
27/09/2018 WPT VN Ho Chi Minh Cup
WPT VietNam September 2018
26/207 5.5M 8M 12
13/07/2018 APT Main Event
APT Vietnam Ho Chi Minh July 2018
31/499 22.0M 62M 9
22/01/2018 APT Event #5
APT VietNam January 2018
2/168 11.0M 230M 375
Đối tác