Jack En Ching Wu

Quốc tịch: Jack En Ching Wu

Thành phố:

Jack En Ching Wu Jack En Ching Wu

Xếp hạng Việt Nam

(Đang cập nhật)

Xếp hạng

(Đang cập nhật)

Total Winnings
3,468M
WINNING 2019
2,547M
BIGGEST WINNING
1,362M
VPOY 2019 RANK
# 7

TIỂU SỬ

Thành tích thi đấu
Date Tournament Place/Entries Buy in Prize VPOY POINTS
18/12/2019 APL Da Nang High Roller
APL Da Nang December 2019
1/119 43.0M 1,362M 480
14/12/2019 APL Da Nang Main Event
APL Da Nang December 2019
58/525 20.0M 35M 12
12/12/2019 APL Da Nang Kick Off
APL Da Nang December 2019
4/305 11.0M 195M 450
07/10/2019 APL High Roller
APL HCM October 2019
1/41 22.0M 310M 0
06/09/2019 WPT VN DeepStack Turbo
WPT VietNam September 2019
8/85 7.7M 24M 40
11/08/2019 APL HN KO Bounty 1
APL Ha Noi 2019
5/68 8.8M 27M 100
09/08/2019 APL HN Main Event
APL Ha Noi 2019
46/503 16.5M 30M 12
12/05/2019 APL VietNam Main Event
APL Ho Chi Minh May 2019
41/623 15.0M 40M 12
09/05/2019 APL VietNam Kick Off
APL Ho Chi Minh May 2019
1/359 6.0M 522M 720
24/11/2018 APL Vietnam -APL Super Deepstack
APL Vietnam HCM November 2018
15/142 11.0M 25M 15
18/11/2018 APL Vietnam Main Event
APL Vietnam HCM November 2018
6/587 16.5M 328M 480
10/10/2018 APT CoinPoker High Rollers
APT Vietnam October 2018
4/104 54.0M 429M 300
09/10/2018 APT No Limit Hold'em 1
APT Vietnam October 2018
17/121 7.7M 12M 12
01/10/2018 WPT VN Pro Deepstack
WPT VietNam September 2018
21/195 11.0M 23M 15
16/07/2018 APT NLH Single Day Event 1
APT Vietnam Ho Chi Minh July 2018
19/154 5.5M 8M 12
14/07/2018 APT Deep Stack Turbo
APT Vietnam Ho Chi Minh July 2018
3/107 4.4M 49M 120
13/07/2018 APT No Limit Hold'em
APT Vietnam Ho Chi Minh July 2018
5/131 6.5M 47M 100
Đối tác