Yohwan Lim

Quốc tịch: Yohwan Lim

Thành phố:

Yohwan Lim Yohwan Lim

Xếp hạng Việt Nam

(Đang cập nhật)

Xếp hạng

(Đang cập nhật)

Total Winnings
3,746M
WINNING 2019
3,576M
BIGGEST WINNING
2,041M
VPOY 2019 RANK
# 3

TIỂU SỬ

Thành tích thi đấu
Date Tournament Place/Entries Buy in Prize VPOY POINTS
21/01/2020 APT High Rollers Single Day Event 23
APT Viet Nam Kick Off 2020
2/29 40.0M 300M 400
20/01/2020 APT Deep Stack Turbo Event 21
APT Viet Nam Kick Off 2020
5/25 6.6M 11M 0
19/01/2020 APT No Limit Hold'em Event 16
APT Viet Nam Kick Off 2020
5/49 9.9M 33M 0
16/01/2020 APT Super High Rollers Event 11
APT Viet Nam Kick Off 2020
1/11 107.0M 747M 720
10/09/2019 WPT VN Pro SuperStack Classic
WPT VietNam September 2019
1/93 11.0M 314M 300
17/01/2019 APT Super Deep Stack Turbo
APT Kickoff Viet Nam January 2019
7/106 6.6M 24M 60
16/01/2019 APT Championships Event
APT Kickoff Viet Nam January 2019
1/248 38.5M 2,041M 720
15/01/2019 APT Short Deck Single Day Event
APT Kickoff Viet Nam January 2019
9/71 7.7M 14M 20
10/01/2019 APT Main Event
APT Kickoff Viet Nam January 2019
49/576 22.0M 46M 9
09/01/2019 APT Monster Stack 1
APT Kickoff Viet Nam January 2019
8/174 11.0M 48M 100
22/07/2018 APT Deep Stack Hyper Turbo 3
APT Vietnam Ho Chi Minh July 2018
7/43 3.3M 6M 0
18/07/2018 APT Championships Event
APT Vietnam Ho Chi Minh July 2018
33/213 33.0M 49M 6
14/07/2018 APT Deep Stack Turbo
APT Vietnam Ho Chi Minh July 2018
1/107 4.4M 94M 180
30/05/2018 APL Vietnam No Limit Hold'em 2
APL Viet Nam HCM May 2018
7/93 5.5M 21M 60
Đối tác