Tai Duc Huynh

Quốc tịch: Tai Duc Huynh Việt Nam

Thành phố: Hồ Chí Minh

Tai Duc Huynh Tai Duc Huynh

Xếp hạng Việt Nam

# 34

Xếp hạng Hồ Chí Minh

# 17

Total Winnings
1,580M
WINNING 2019
1,560M
BIGGEST WINNING
555M
VPOY 2019 RANK
# 18

TIỂU SỬ

Thành tích thi đấu
Date Tournament Place/Entries Buy in Prize VPOY POINTS
08/01/2020 Vic Super Deepstack 8/1
Victorious Daily Tournament January 2020
9/116 2.0M 6M 10
01/01/2020 Vic Super Deepstack 1/1
Victorious Daily Tournament January 2020
4/97 2.0M 17M 60
29/12/2019 Victorious December Cup 2019
Victorious December Cup 2019
2/307 3.3M 122M 450
15/12/2019 Victorious Merry Christmas 2019
Victorious Merry Christmas 2019
9/428 2.0M 18M 30
11/12/2019 Vic Super DeepStack December 11/12
Victorious DeepStack Daily December
7/119 2.0M 10M 30
15/11/2019 APT No Limit Hold'em Day
APT HCM November 2019
9/70 9.9M 18M 20
11/11/2019 Vic Nov 14/11
Victorious DeepStack Daily November
3/82 1.0M 10M 80
07/11/2019 APT HCM 2019 Main Event
APT HCM November 2019
29/436 22.0M 53M 9
23/10/2019 Vic DeepStack 23/10
Victorious DeepStack Daily October
9/119 1.0M 6M 10
19/10/2019 Vic Saturday Million
Victorious DeepStack Daily October
2/132 2.0M 39M 100
15/10/2019 Vic DeepStack 15/10
Victorious DeepStack Daily October
9/87 1.0M 3M 10
04/10/2019 APL Kick Off
APL HCM October 2019
11/275 6.6M 21M 24
02/10/2019 Vic DeepStack 2/10
Victorious DeepStack Daily October
7/111 2.0M 9M 30
12/09/2019 My Buyin Main Event
My Buyin Challenge 5
10/287 4.0M 18M 14
05/09/2019 WPT VietNam Main Event
WPT VietNam September 2019
15/373 55.0M 268M 60
03/09/2019 WPT VN Kickoff
WPT VietNam September 2019
3/318 16.5M 555M 480
14/03/2019 WPT VN Deepstack
WPT VietNam March 2019
5/88 6.6M 32M 100
18/01/2019 APT No Limit Hold'em
APT Kickoff Viet Nam January 2019
1/97 8.8M 195M 240
16/01/2019 APT Single Day Event 4
APT Kickoff Viet Nam January 2019
1/76 8.8M 163M 240
19/01/2018 APT Welcome Event
APT VietNam January 2018
9/183 4.4M 20M 22
Đối tác