Nang Quang Nguyen

Quốc tịch: Nang Quang Nguyen Việt Nam

Thành phố: Hà Nội

Nang Quang Nguyen Nang Quang Nguyen

Xếp hạng Việt Nam

# 1

Xếp hạng Hà Nội

# 1

Total Winnings
6,384M
WINNING 2019
3,442M
BIGGEST WINNING
1,619M
VPOY 2019 RANK
# 5

TIỂU SỬ

Thành tích thi đấu
Date Tournament Place/Entries Buy in Prize VPOY POINTS
08/01/2021 Super High Roller
Pearl Island Poker Tour
1/31 106.0M 1,163M 720
16/07/2020 Main Event 16M5
Corona Poker Championship
6/153 16.5M 100M 240
19/02/2020 Loyal High Roller – 19/2
Loyal Weekly Tournament 17-23 Feb
2/14 63.0M 250M 0
18/02/2020 Loyal High Roller – 18/2
Loyal Weekly Tournament 17-23 Feb
2/10 63.0M 180M 0
13/02/2020 Loyal Spring Championship Main Event – 13/2
Loyal Spring Championships
3/257 6.6M 165M 320
29/12/2019 Loyal End Year – 29/12
Loyal Year End Championship
2/165 6.6M 170M 400
14/12/2019 APL Da Nang Main Event
APL Da Nang December 2019
13/525 20.0M 131M 72
10/08/2019 APL HN High Roller 1
APL Ha Noi 2019
1/44 27.0M 408M 360
09/08/2019 APL HN Kick Off
APL Ha Noi 2019
31/562 6.6M 12M 8
13/07/2019 APT Monster Stack (Event #20)
APT Vietnam July 2019
10/132 11.0M 27M 15
11/07/2019 APT Deepstack Turbo (Event #14)
APT Vietnam July 2019
1/73 7.7M 137M 240
04/07/2019 APT Main Event
APT Vietnam July 2019
5/458 22.0M 474M 300
22/03/2019 WPT VN High Roller
WPT VietNam March 2019
15/173 50.0M 168M 45
19/03/2019 WPT VietNam Main Event
WPT VietNam March 2019
46/686 25.0M 57M 9
18/11/2018 APL Vietnam Main Event
APL Vietnam HCM November 2018
1/587 16.5M 1,619M 1440
06/10/2018 APT Main Event
APT Vietnam October 2018
2/498 22.0M 1,092M 600
01/10/2018 WPT VN High Roller
WPT VietNam September 2018
15/224 44.0M 156M 48
22/05/2018 APL Vietnam Main Event
APL Viet Nam HCM May 2018
20/864 11.0M 65M 50
19/01/2018 APT Welcome Event
APT VietNam January 2018
22/183 4.4M 10M 9
Đối tác