Harry Duong

Quốc tịch: Harry Duong Việt Nam

Thành phố: Hồ Chí Minh

Harry Duong Harry Duong

Xếp hạng Việt Nam

# 31

Xếp hạng Hồ Chí Minh

# 15

Total Winnings
1,684M
WINNING 2019
1,436M
BIGGEST WINNING
1,331M
VPOY 2019 RANK
# 66

TIỂU SỬ

Thành tích thi đấu
Date Tournament Place/Entries Buy in Prize VPOY POINTS
21/01/2020 APT Championships Event
APT Viet Nam Kick Off 2020
1/160 38.5M 1,331M 960
17/01/2020 APT Main Event
APT Viet Nam Kick Off 2020
15/365 22.0M 104M 54
27/01/2018 APT High Rollers
APT VietNam January 2018
19/114 32.0M 54M 16
23/01/2018 APT Main Event
APT VietNam January 2018
22/664 16.5M 89M 48
22/01/2018 APT Event #5
APT VietNam January 2018
5/168 11.0M 87M 188
20/01/2018 APT Main Event Warm Up
APT VietNam January 2018
16/176 7.7M 19M 24
Đối tác