Nguyen Pham Thuy Duong

Quốc tịch: Nguyen Pham Thuy Duong Việt Nam

Thành phố: Hồ Chí Minh

Nguyen Pham Thuy Duong Nguyen Pham Thuy Duong

Xếp hạng Việt Nam

# 676

Xếp hạng Hồ Chí Minh

# 356

Total Winnings
46M
WINNING 2019
25M
BIGGEST WINNING
25M
VPOY 2019 RANK
# 1103

TIỂU SỬ

Thành tích thi đấu
Date Tournament Place/Entries Buy in Prize VPOY POINTS
19/05/2019 APL VietNam Massive Stack
APL Ho Chi Minh May 2019
14/108 10.0M 25M 15
21/01/2018 APT Head Hunter Bounty
APT VietNam January 2018
5/130 4.4M 21M 75
Đối tác