Minh Trung Tran Dac

Quốc tịch: Minh Trung Tran Dac

Thành phố:

Minh Trung Tran Dac Minh Trung Tran Dac

Xếp hạng Việt Nam

(Đang cập nhật)

Xếp hạng

(Đang cập nhật)

Total Winnings
17M
WINNING 2019
0M
BIGGEST WINNING
17M
VPOY 2019 RANK
# 904

TIỂU SỬ

Thành tích thi đấu
Date Tournament Place/Entries Buy in Prize VPOY POINTS
21/01/2018 APT Head Hunter Bounty
APT VietNam January 2018
6/130 4.4M 17M 60
Đối tác