Bishwa Kharel

Quốc tịch: Bishwa Kharel

Thành phố:

Bishwa Kharel

Xếp hạng Việt Nam

(Đang cập nhật)

Xếp hạng

(Đang cập nhật)

Total Winnings
45M
WINNING 2019
36M
BIGGEST WINNING
36M
VPOY 2019 RANK
# 397

TIỂU SỬ

Thành tích thi đấu
Date Tournament Place/Entries Buy in Prize VPOY POINTS
11/01/2019 APT Single Day Event 1 (Shot Clock)
APT Kickoff Viet Nam January 2019
5/93 6.6M 36M 100
21/01/2018 APT Head Hunter Bounty
APT VietNam January 2018
11/130 4.4M 9M 9
Đối tác