Hoang Nguyen Nguyen

Quốc tịch: Hoang Nguyen Nguyen Việt Nam

Thành phố: Hồ Chí Minh

Hoang Nguyen Nguyen Hoang Nguyen Nguyen

Xếp hạng Việt Nam

# 1336

Xếp hạng Hồ Chí Minh

# 667

Total Winnings
8M
WINNING 2019
0M
BIGGEST WINNING
8M
VPOY 2019 RANK
# 1469

TIỂU SỬ

Thành tích thi đấu
Date Tournament Place/Entries Buy in Prize VPOY POINTS
21/01/2018 APT Head Hunter Bounty
APT VietNam January 2018
12/130 4.4M 8M 9
Đối tác