Duc Hua Minh

Quốc tịch: Duc Hua Minh Việt Nam

Thành phố: Hồ Chí Minh

Duc Hua Minh Duc Hua Minh

Xếp hạng Việt Nam

# 1378

Xếp hạng Hồ Chí Minh

# 686

Total Winnings
7M
WINNING 2019
0M
BIGGEST WINNING
7M
VPOY 2019 RANK
# 1469

TIỂU SỬ

Thành tích thi đấu
Date Tournament Place/Entries Buy in Prize VPOY POINTS
21/01/2018 APT Head Hunter Bounty
APT VietNam January 2018
16/130 4.4M 7M 9
Đối tác