Tran Van Quan

Quốc tịch: Tran Van Quan Việt Nam

Thành phố: Hồ Chí Minh

Tran Van Quan Tran Van Quan

Xếp hạng Việt Nam

# 160

Xếp hạng Hồ Chí Minh

# 74

Total Winnings
399M
WINNING 2019
9M
BIGGEST WINNING
135M
VPOY 2019 RANK
# 1351

TIỂU SỬ

Thành tích thi đấu
Date Tournament Place/Entries Buy in Prize VPOY POINTS
09/05/2019 APL VietNam Kick Off
APL Ho Chi Minh May 2019
48/359 6.0M 9M 6
18/11/2018 APL Vietnam Main Event
APL Vietnam HCM November 2018
11/587 16.5M 135M 72
15/11/2018 APL Vietnam DSO Main Event
APL Vietnam HCM November 2018
16/154 9.9M 23M 18
05/10/2018 APT Monster Stack
APT Vietnam October 2018
5/194 11.0M 104M 188
28/09/2018 WPT VN Main Event
WPT VietNam September 2018
46/679 22.0M 50M 9
22/05/2018 APL Vietnam Main Event
APL Viet Nam HCM May 2018
17/864 11.0M 79M 75
Đối tác