Linh Tran

Quốc tịch: Linh Tran Việt Nam

Thành phố: Hồ Chí Minh

Linh Tran Linh Tran

Xếp hạng Việt Nam

# 36

Xếp hạng Hồ Chí Minh

# 18

Total Winnings
1,420M
WINNING 2019
1,076M
BIGGEST WINNING
360M
VPOY 2019 RANK
# 135

TIỂU SỬ

toronto

Thành tích thi đấu
Date Tournament Place/Entries Buy in Prize VPOY POINTS
16/07/2020 Main Event 16M5
Corona Poker Championship
11/153 16.5M 40M 36
18/01/2020 APT Deep Stack Hyper Turbo Event 15
APT Viet Nam Kick Off 2020
9/56 5.5M 8M 20
17/01/2020 APT Main Event
APT Viet Nam Kick Off 2020
21/365 22.0M 73M 36
18/12/2019 APL Da Nang High Roller
APL Da Nang December 2019
8/119 43.0M 155M 80
14/12/2019 APL Da Nang Main Event
APL Da Nang December 2019
50/525 20.0M 42M 12
10/11/2019 APT High Rollers Single Day
APT HCM November 2019
1/8 43.0M 217M 0
07/10/2019 APL Main Event
APL HCM October 2019
34/365 16.5M 34M 9
16/01/2019 APT Championships Event
APT Kickoff Viet Nam January 2019
12/248 38.5M 148M 36
11/01/2019 APT High Rollers Single Day
APT Kickoff Viet Nam January 2019
2/42 43.0M 360M 400
22/11/2018 APL Vietnam High Roller
APL Vietnam HCM November 2018
5/141 33.0M 201M 200
10/10/2018 APT CoinPoker High Rollers
APT Vietnam October 2018
9/104 54.0M 143M 50
Đối tác