Dinh Xuan Dinh

Quốc tịch: Dinh Xuan Dinh Việt Nam

Thành phố: Hồ Chí Minh

Dinh Xuan Dinh Dinh Xuan Dinh

Xếp hạng Việt Nam

# 10

Xếp hạng Hồ Chí Minh

# 5

Total Winnings
3,509M
WINNING 2019
1,335M
BIGGEST WINNING
2,073M
VPOY 2019 RANK
# 9

TIỂU SỬ

Thành tích thi đấu
Date Tournament Place/Entries Buy in Prize VPOY POINTS
10/01/2021 Pipt Main Event
Pearl Island Poker Tour
1/324 11.0M 1,000M 900
23/09/2020 Deepstack Turbo
Nha Trang Championships
1/23 44.0M 40M 480
09/09/2020 Monster Stack 6M6
Corona Poker Championship
1/27 186.3M 100M 720
09/02/2020 Vic Happy Lunar New Year 9/2
Victorious Happy Lunar New Year
16/290 3.3M 8M 18
13/01/2020 APT Deep Stack Turbo Event 5
APT Viet Nam Kick Off 2020
5/46 6.6M 21M 100
14/01/2019 APT High Rollers
APT Kickoff Viet Nam January 2019
9/89 53.8M 120M 50
12/01/2019 APT Single Day Event 2 (Shot Clock)
APT Kickoff Viet Nam January 2019
6/105 6.6M 30M 80
09/01/2019 APT Monster Stack 1
APT Kickoff Viet Nam January 2019
25/174 11.0M 16M 20
22/11/2018 APL Vietnam High Roller
APL Vietnam HCM November 2018
10/141 33.0M 101M 24
01/10/2018 WPT VN High Roller
WPT VietNam September 2018
1/224 44.0M 2,073M 960
Đối tác