Jeonggyu Cho

Quốc tịch: Jeonggyu Cho

Thành phố:

Jeonggyu Cho Jeonggyu Cho

Xếp hạng Việt Nam

(Đang cập nhật)

Xếp hạng

(Đang cập nhật)

Total Winnings
2,976M
WINNING 2019
2,976M
BIGGEST WINNING
1,948M
VPOY 2019 RANK
# 2

TIỂU SỬ

Thành tích thi đấu
Date Tournament Place/Entries Buy in Prize VPOY POINTS
20/01/2020 APT Deep Stack Turbo Event 21
APT Viet Nam Kick Off 2020
2/25 6.6M 50M 0
16/01/2020 APT Deep Stack Turbo Event 12
APT Viet Nam Kick Off 2020
8/114 6.6M 21M 40
16/11/2019 APT Monster Stack Day
APT HCM November 2019
2/120 11.0M 193M 250
10/11/2019 APT No Limit Hold'em
APT HCM November 2019
10/94 9.9M 19M 12
09/11/2019 APT NLH Single Day Event
APT HCM November 2019
1/101 8.8M 174M 240
06/11/2019 APT Monster Stack
APT HCM November 2019
11/116 11.0M 24M 15
18/05/2019 APL VietNam KO Bounty 2
APL Ho Chi Minh May 2019
2/64 8.0M 78M 200
16/05/2019 APL VietNam High Roller
APL Ho Chi Minh May 2019
5/197 30.0M 276M 300
19/03/2019 WPT VietNam Main Event
WPT VietNam March 2019
2/686 25.0M 1,948M 900
14/03/2019 WPT VN Deepstack
WPT VietNam March 2019
4/88 6.6M 42M 120
19/01/2019 APT Monster Stack (Event #18)
APT Kickoff Viet Nam January 2019
9/141 11.0M 34M 25
12/01/2019 APT Single Day Event 2 (Shot Clock)
APT Kickoff Viet Nam January 2019
1/105 6.6M 118M 240
Đối tác