Hong Kong Nguyen

Quốc tịch: Hong Kong Nguyen

Thành phố: Hồ Chí Minh

Hong Kong Nguyen Hong Kong Nguyen

Xếp hạng Việt Nam

# 12

Xếp hạng Hồ Chí Minh

# 6

Total Winnings
3,135M
WINNING 2019
3,135M
BIGGEST WINNING
1,192M
VPOY 2019 RANK
# 12

TIỂU SỬ

Thành tích thi đấu
Date Tournament Place/Entries Buy in Prize VPOY POINTS
10/01/2021 High Roller
Pearl Island Poker Tour
4/35 33.0M 131M 240
08/01/2021 Super High Roller
Pearl Island Poker Tour
5/31 106.0M 241M 300
07/01/2021 Pipt Warn Up
Pearl Island Poker Tour
14/159 6.6M 17M 24
05/01/2021 VietNam Million Maker
Pearl Island Poker Tour
30/718 2.3M 9M 4
18/12/2019 APL Da Nang High Roller
APL Da Nang December 2019
2/119 43.0M 843M 400
09/12/2019 APL Da Nang DeepStack
APL Da Nang December 2019
4/109 9.9M 69M 120
14/07/2019 APT High Roller (Event #23)
APT Vietnam July 2019
3/28 40.0M 161M 320
12/07/2019 APT High Roller (Event #17)
APT Vietnam July 2019
1/5 43.0M 194M 0
03/07/2019 APT High Roller
APT Vietnam July 2019
1/10 54.0M 279M 0
12/05/2019 APL VietNam Main Event
APL Ho Chi Minh May 2019
2/623 15.0M 1,192M 1200
Đối tác