Nguyen Nam Duong

Quốc tịch: Nguyen Nam Duong Việt Nam

Thành phố: Hải Phòng

Nguyen Nam Duong Nguyen Nam Duong

Xếp hạng Việt Nam

# 5

Xếp hạng Hải Phòng

# 1

Total Winnings
5,160M
WINNING 2019
5,053M
BIGGEST WINNING
1,261M
VPOY 2019 RANK
# 21

TIỂU SỬ

Thành tích thi đấu
Date Tournament Place/Entries Buy in Prize VPOY POINTS
19/07/2020 Super High Roller 220M (~10000 US$)
Corona Poker Championship
3/18 220.0M 700M 480
05/09/2019 WPT VietNam Main Event
WPT VietNam September 2019
9/373 55.0M 378M 100
10/07/2019 APT Championship Event
APT Vietnam July 2019
3/192 38.5M 1,129M 480
04/07/2019 APT Main Event
APT Vietnam July 2019
2/458 22.0M 1,261M 600
23/05/2019 Super High Roller 220M (~10000 US$)
3/0 0.0M 700M 0
23/05/2019 Super High Roller 220M (~10000 US$)
3/0 0.0M 700M 0
19/03/2019 WPT VietNam Main Event
WPT VietNam March 2019
14/686 25.0M 184M 54
18/11/2018 APL Vietnam Main Event
APL Vietnam HCM November 2018
15/587 16.5M 108M 72
Đối tác