David Erquiaga

Quốc tịch: David Erquiaga

Thành phố:

David Erquiaga David Erquiaga

Xếp hạng Việt Nam

(Đang cập nhật)

Xếp hạng

(Đang cập nhật)

Total Winnings
2,982M
WINNING 2019
2,982M
BIGGEST WINNING
1,179M
VPOY 2019 RANK
# 4

TIỂU SỬ

Thành tích thi đấu
Date Tournament Place/Entries Buy in Prize VPOY POINTS
21/01/2020 APT Championships Event
APT Viet Nam Kick Off 2020
8/160 38.5M 194M 160
16/01/2020 APT Deep Stack Turbo Event 12
APT Viet Nam Kick Off 2020
3/114 6.6M 99M 160
16/11/2019 APT Deep Stack Turbo
APT HCM November 2019
1/31 6.6M 69M 0
09/11/2019 APT NLH Single Day Event
APT HCM November 2019
6/101 8.8M 39M 80
11/10/2019 APL Freezeout
APL HCM October 2019
2/63 11.0M 129M 250
07/09/2019 Vic DeepStack 7/9
Victorious DeepStack Daily Sep 2019
11/125 2.0M 5M 6
05/09/2019 WPT VietNam Main Event
WPT VietNam September 2019
6/373 55.0M 721M 400
09/08/2019 APL HN Main Event
APL Ha Noi 2019
38/503 16.5M 36M 12
10/07/2019 APT Championship Event
APT Vietnam July 2019
2/192 38.5M 1,179M 600
04/07/2019 APT Main Event
APT Vietnam July 2019
14/458 22.0M 114M 36
16/05/2019 APL VietNam High Roller
APL Ho Chi Minh May 2019
4/197 30.0M 357M 360
12/05/2019 APL VietNam Main Event
APL Ho Chi Minh May 2019
42/623 15.0M 40M 12
Đối tác