Lee Seok Young

Quốc tịch: Lee Seok Young

Thành phố:

Lee Seok Young Lee Seok Young

Xếp hạng Việt Nam

(Đang cập nhật)

Xếp hạng

(Đang cập nhật)

Total Winnings
854M
WINNING 2019
854M
BIGGEST WINNING
622M
VPOY 2019 RANK
# 14

TIỂU SỬ

Thành tích thi đấu
Date Tournament Place/Entries Buy in Prize VPOY POINTS
14/12/2019 APL Da Nang Main Event
APL Da Nang December 2019
3/525 20.0M 622M 960
13/07/2019 APT Deepstack Turbo (Event #21)
APT Vietnam July 2019
2/51 6.6M 60M 200
11/07/2019 APT Deepstack Hyper Turbo (Event #15)
APT Vietnam July 2019
7/42 5.5M 9M 0
10/07/2019 APT No Limit Hold'em (Event #13)
APT Vietnam July 2019
13/85 8.8M 13M 12
08/07/2019 APT Short Deck (Event #10)
APT Vietnam July 2019
1/58 8.8M 133M 240
05/07/2019 APT Deepstack Turbo
APT Vietnam July 2019
8/85 6.6M 17M 40
Đối tác