Akshay Nasa

Quốc tịch: Akshay Nasa

Thành phố:

Akshay Nasa Akshay Nasa

Xếp hạng Việt Nam

(Đang cập nhật)

Xếp hạng

(Đang cập nhật)

Total Winnings
2,321M
WINNING 2019
2,148M
BIGGEST WINNING
1,545M
VPOY 2019 RANK
# 8

TIỂU SỬ

Thành tích thi đấu
Date Tournament Place/Entries Buy in Prize VPOY POINTS
16/11/2019 APT High Rollers Day
APT HCM November 2019
2/18 65.0M 348M 500
07/11/2019 APT HCM 2019 Main Event
APT HCM November 2019
1/436 22.0M 1,545M 1080
11/09/2019 WPT VN SuperStack Turbo
WPT VietNam September 2019
1/36 6.6M 95M 0
03/09/2019 WPT VN Kickoff
WPT VietNam September 2019
8/318 16.5M 160M 120
02/10/2018 WPT VN Deepstack Tubo
WPT VietNam September 2018
1/128 4.4M 144M 180
26/05/2018 APL Vietnam Deep Stack
APL Viet Nam HCM May 2018
8/120 6.6M 25M 40
25/05/2018 APL Vietnam Warm Up
APL Viet Nam HCM May 2018
30/157 5.5M 4M 4
Đối tác