The Anh Nguyen

Quốc tịch: The Anh Nguyen Việt Nam

Thành phố: Hồ Chí Minh

The Anh Nguyen The Anh Nguyen

Xếp hạng Việt Nam

# 39

Xếp hạng Hồ Chí Minh

# 20

Total Winnings
1,369M
WINNING 2019
1,306M
BIGGEST WINNING
856M
VPOY 2019 RANK
# 14

TIỂU SỬ

Thành tích thi đấu
Date Tournament Place/Entries Buy in Prize VPOY POINTS
16/07/2020 Main Event 16M5
Corona Poker Championship
18/153 16.5M 31M 36
09/02/2020 Vic Bounty Hunter 9/2
Victorious Daily February 2020
9/110 2.0M 3M 10
11/12/2019 Vic Super DeepStack December 11/12
Victorious DeepStack Daily December
1/119 2.0M 54M 120
28/11/2019 Victorious November League 2019
Victorious November League 2019
1/376 3.3M 260M 540
23/11/2019 Vic Nov 23/11 Saturday Million
Victorious DeepStack Daily November
13/134 2.0M 5M 6
20/11/2019 Vic Nov 20/11
Victorious DeepStack Daily November
3/151 1.0M 30M 160
23/10/2019 Vic DeepStack 23/10
Victorious DeepStack Daily October
12/119 1.0M 4M 6
07/10/2019 APL Main Event
APL HCM October 2019
2/365 16.5M 856M 900
26/09/2019 Victorious September Cup
Victorious September Cup
13/326 3.3M 15M 18
11/09/2019 Vic DeepStack 11/9
Victorious DeepStack Daily Sep 2019
3/123 2.0M 23M 80
27/06/2019 My Buyin Main Event
My Buyin Challenge 3
28/269 4.0M 8M 3
02/05/2019 My Buyin Main Event
My Buyin Challenge 2
10/345 4.0M 18M 18
18/11/2018 APL Vietnam Main Event
APL Vietnam HCM November 2018
48/587 16.5M 29M 12
22/05/2018 APL Vietnam Main Event
APL Viet Nam HCM May 2018
43/864 11.0M 33M 12
Đối tác