Zhou Yong

Quốc tịch: Zhou Yong

Thành phố:

Zhou Yong Zhou Yong

Xếp hạng Việt Nam

(Đang cập nhật)

Xếp hạng

(Đang cập nhật)

Total Winnings
1,700M
WINNING 2019
1,700M
BIGGEST WINNING
1,700M
VPOY 2019 RANK
# 15

TIỂU SỬ

Thành tích thi đấu
Date Tournament Place/Entries Buy in Prize VPOY POINTS
12/05/2019 APL VietNam Main Event
APL Ho Chi Minh May 2019
1/623 15.0M 1,700M 1440
Đối tác