Wayne Heung

Quốc tịch: Wayne Heung

Thành phố:

Wayne Heung Wayne Heung

Xếp hạng Việt Nam

(Đang cập nhật)

Xếp hạng

(Đang cập nhật)

Total Winnings
3,637M
WINNING 2019
3,637M
BIGGEST WINNING
2,002M
VPOY 2019 RANK
# 13

TIỂU SỬ

Thành tích thi đấu
Date Tournament Place/Entries Buy in Prize VPOY POINTS
09/09/2019 WPT VN High Roller 2 Day Event
WPT VietNam September 2019
16/137 77.0M 170M 30
16/05/2019 APL VietNam High Roller
APL Ho Chi Minh May 2019
1/197 30.0M 1,427M 720
12/05/2019 APL VietNam Main Event
APL Ho Chi Minh May 2019
76/623 15.0M 22M 12
17/03/2019 WPT VN Super High Roller
WPT VietNam March 2019
1/49 100.0M 2,002M 720
14/03/2019 WPT VN Kickoff
WPT VietNam March 2019
70/595 10.0M 15M 8
Đối tác