Hunh Le Anh Vu

Quốc tịch: Hunh Le Anh Vu Việt Nam

Thành phố: Hồ Chí Minh

Hunh Le Anh Vu Hunh Le Anh Vu

Xếp hạng Việt Nam

(Đang cập nhật)

Xếp hạng Hồ Chí Minh

# 336

Total Winnings
50M
WINNING 2019
50M
BIGGEST WINNING
50M
VPOY 2019 RANK
# 397

TIỂU SỬ

Thành tích thi đấu
Date Tournament Place/Entries Buy in Prize VPOY POINTS
17/05/2019 APL VietNam Super DeepStack
APL Ho Chi Minh May 2019
5/88 8.0M 50M 100
Đối tác