Dũng Quốc Nguyễn

Quốc tịch: Dũng Quốc Nguyễn Việt Nam

Thành phố: Hồ Chí Minh

Dũng Quốc Nguyễn Dũng Quốc Nguyễn

Xếp hạng Việt Nam

# 100

Xếp hạng Hồ Chí Minh

# 49

Total Winnings
645M
WINNING 2019
645M
BIGGEST WINNING
52M
VPOY 2019 RANK
# 3

TIỂU SỬ

Thành tích thi đấu
Date Tournament Place/Entries Buy in Prize VPOY POINTS
09/10/2020 Deepstack
Victorious Daily September
10/44 65.0M 3M 30
04/07/2020 Saturday Million 04/07
Victorious Daily July 2020
1/145 2.2M 52M 120
07/01/2020 Vic Deepstack 7/1
Victorious Daily Tournament January 2020
10/100 1.0M 2M 6
04/01/2020 Vic Saturday Million 4/1
Victorious Daily Tournament January 2020
2/142 2.0M 43M 100
01/01/2020 Vic Super Deepstack 1/1
Victorious Daily Tournament January 2020
9/97 2.0M 5M 10
31/12/2019 Vic Deepstack 31/12
Victorious DeepStack Daily December
9/94 1.0M 2M 10
30/12/2019 Vic Deepstack 30/12
Victorious DeepStack Daily December
3/100 10.0M 11M 200
25/12/2019 Vic Super DeepStack 25/12
Victorious DeepStack Daily December
2/115 2.0M 37M 100
20/12/2019 Vic DeepStack 20/12
Victorious DeepStack Daily December
1/114 1.0M 26M 120
17/12/2019 Vic DeepStack 17/12
Victorious DeepStack Daily December
1/112 1.0M 26M 120
16/12/2019 Vic DeepStack 16/12
Victorious DeepStack Daily December
1/85 1.0M 21M 120
15/12/2019 Victorious Merry Christmas 2019
Victorious Merry Christmas 2019
31/428 2.0M 5M 3
07/12/2019 Vic Saturday Million December 7/12
Victorious DeepStack Daily December
11/101 2.0M 4M 6
28/11/2019 Victorious November League 2019
Victorious November League 2019
7/376 3.3M 36M 135
22/11/2019 Vic Nov 22/11
Victorious DeepStack Daily November
1/105 1.0M 25M 120
19/11/2019 Vic Nov 19/11
Victorious DeepStack Daily November
3/65 1.0M 8M 80
18/11/2019 Vic Nov 18/11
Victorious DeepStack Daily November
1/104 1.0M 25M 120
15/11/2019 Vic Nov 15/11
Victorious DeepStack Daily November
2/96 1.0M 16M 100
13/11/2019 Vic Nov 13/11
Victorious DeepStack Daily November
6/130 2.0M 14M 40
11/11/2019 Vic Nov 14/11
Victorious DeepStack Daily November
2/82 1.0M 15M 100
07/11/2019 Vic November Cup
Victorious Novenmber Cup
16/404 2.0M 7M 18
05/11/2019 Vic Nov 5
Victorious DeepStack Daily November
1/95 1.0M 23M 120
04/11/2019 Vic Nov 4
Victorious DeepStack Daily November
1/100 1.0M 24M 120
03/11/2019 Vic Nov 3
Victorious DeepStack Daily November
8/127 1.0M 4M 20
31/10/2019 Vic Deep Stack 31/10
Victorious DeepStack Daily October
2/79 1.0M 15M 100
29/10/2019 Vic Deep Stack 29/10
Victorious DeepStack Daily October
6/77 1.0M 4M 40
28/10/2019 Vic Deep Stack 28/10
Victorious DeepStack Daily October
2/92 1.0M 16M 100
24/10/2019 Victorious Championships
Victorious Championship Series
9/382 4.0M 33M 45
22/10/2019 Vic DeepStack 22/10
Victorious DeepStack Daily October
4/79 1.0M 7M 60
21/10/2019 Vic DeepStack 21/10
Victorious DeepStack Daily October
2/104 1.0M 18M 100
17/10/2019 Vic DeepStack 17/10
Victorious DeepStack Daily October
1/111 1.0M 25M 120
08/10/2019 Vic DeepStack 8/10
Victorious DeepStack Daily October
10/93 1.0M 2M 6
04/10/2019 Vic DeepStack 4/10
Victorious DeepStack Daily October
2/101 1.0M 16M 100
02/10/2019 Vic DeepStack 2/10
Victorious DeepStack Daily October
3/111 2.0M 23M 80
01/10/2019 Vic DeepStack 1/10
Victorious DeepStack Daily October
6/101 1.0M 6M 40
30/09/2019 Vic DeepStack 30/9
Victorious DeepStack Daily Sep 2019
10/94 1.0M 2M 6
17/09/2019 Vic DeepStack17/9
Victorious DeepStack Daily Sep 2019
3/115 1.0M 12M 80
16/09/2019 Vic DeepStack 16/9
Victorious DeepStack Daily Sep 2019
1/111 1.0M 25M 120
02/05/2019 My Buyin Main Event
My Buyin Challenge 2
15/345 4.0M 10M 18
Đối tác