Hamish Crawshaw

Quốc tịch: Hamish Crawshaw

Thành phố:

Hamish Crawshaw Hamish Crawshaw

Xếp hạng Việt Nam

(Đang cập nhật)

Xếp hạng

(Đang cập nhật)

Total Winnings
3,783M
WINNING 2019
3,783M
BIGGEST WINNING
3,783M
VPOY 2019 RANK
# 24

TIỂU SỬ

Thành tích thi đấu
Date Tournament Place/Entries Buy in Prize VPOY POINTS
05/09/2019 WPT VietNam Main Event
WPT VietNam September 2019
1/373 55.0M 3,783M 1200
Đối tác