Nguyen Minh Tuan HN

Quốc tịch: Nguyen Minh Tuan HN Việt Nam

Thành phố: Hà Nội

Nguyen Minh Tuan HN Nguyen Minh Tuan HN

Xếp hạng Việt Nam

# 23

Xếp hạng Hà Nội

# 9

Total Winnings
2,027M
WINNING 2019
2,027M
BIGGEST WINNING
2,027M
VPOY 2019 RANK
# 31

TIỂU SỬ

Thành tích thi đấu
Date Tournament Place/Entries Buy in Prize VPOY POINTS
14/12/2019 APL Da Nang Main Event
APL Da Nang December 2019
1/525 20.0M 2,027M 1440
Đối tác